welcome

Denne siden informere om kursvirksomhet og nyheter rundt den Rational Acoustic Smaart v.8 og Smaart Di2 målesoftware og relaterte produkter.

Fra beskjedne røtter som et lite oppstartsbedrift, har Rational Acoustics vokst til å bli den fremste leverandøren av akustisk test- og målesoftware og trening i lydbransjen. I dag har vi et nettverk av forhandlere og distributører som selger og støtter Smaart i over 25 land. Et team av noen av de mest respekterte lydopplærerne over hele verden gir Smaart Training Classes på 5 forskjellige språk i 20 forskjellige land på 5 kontinenter.

Rational Acoustics er basert i Putnam, USA. Det skandinaviske kontoret med Thomas Züllich som leder ligger i Oslo og støtter Smaart brukere i Norge, Sverige, Danmark og Island.

Det skandinaviske SmaartPartnerProgram er utviklet for å gi lokal trening og produktsupport til Smaart brukere over hele Skandinavia via et nettverk av Smaart partnere.

——

This page will inform you about class activities and news around the rational acoustics Smaart v.8 and Smaart Di2 measurement software and related products.

From modest roots as a small start-up software company, Rational Acoustics has grown to become the preeminent provider of acoustic test and measurement software and training in the audio industry. Today, we have a network of dealers and distributors selling and supporting Smaart in over 25 countries. A team of some of the most respected audio educators around the world provides Smaart Training Classes in 5 different languages in 20 different countries across 5 continents.

Rational Acoustics headquarter is based in Putnam, USA. The Scandinavian office with Thomas Züllich at the helm is based in Oslo and supports the Scandinavian Smaart users in Norway, Sweden, Denmark and Iceland.

The Scandinavian SmaartPartnerProgram has been developed to help provide local training and product support to Smaart customers throughout Scandinavia via a network of Smaart Partner companies.